Впровадження віртуалізації

Що таке віртуалізація?

Віртуалізація – це технологія, за допомогою котрої можлива програмна емуляція апаратного забезпечення комп'ютера. Віртуалізація дає можливість розділити фізичний сервер на декілька логічних середовищ. По факту, на одній фізичній машині може бути запущено декілька віртуальних. На подібні віртуальні комп'ютери можна встановити додатки та операційні системи, працювати з ними, як з окремими фізичними машинами.

 

Переваги віртуалізації

 1. Зменшення витрат на купівлю додаткового апаратного забезпечення. Завдяки впровадженню віртуалізації на одному фізичному сервері можливо розмістити приблизно десять віртуальних машин. Це забезпечує більш ефективне використання апаратних ресурсів.
 2. Зменшення витрат енергоресурсів.  Використання віртуалізації дозволяє у рази скоротити витрати на електроенергію, так як вона необхідна лише для забезпечення роботи фактичного обладнання.
 3. Скорочення часу на адміністрування серверного обладнання та реорганізацию IT-інфраструктури.  Зі застосуванням технологій віртуалізації системний адміністратор зможе обслуговувати замість 10-15 фізичних серверів приблизно 100 віртуальних. Подібні віртуальні сервери легко перенести з однієї машини на іншу.
 4. Відсутність витрат на виділення ресурсів для вирішення короткочасних задач. Наприклад, створення середовища для тестування, виділення додаткових ресурсів для прорахунків у обліковий період або створення платформи для нового сервісу.

Моделі віртуалізації

Існує три основних типи віртуалізації:

 • апаратна віртуалізація, за допомогою даної техніки можливе використання одразу декількох гостьових систем на одному фізичному комп'ютері. При цьому гостьові операційні системи не залежать від апаратної платформи та реалізації платформи віртуалізації.
 • паравіртуалізація, это техника виртуализации, которая позволяет подготовить гостевые операционные системы для выполнения в виртуализированной среде. Это осуществляется при помощи незначительного модифицирования ядра в следствие взаимодействия с гипервизором, операционной системе предоставляется гостевой API. Метод паравиртуализации применяется в случае, когда гостевые ОС имеют открытый исходный код с возможностью преобразования. це техніка віртуалізації, що дозволяє підготувати гостьові операційні системи для виконання у віртуалізованому середовищі. Це здійснюється за допомогою незначної модифікації ядра у наслідок взаємодії з гіпервізором, операційній системі надається гостьовий API. Метод паравіртуалізації застосовується у випадку, коли гостьові ОС мають відкритий початковий код з можливістю перетворення.
 • повна віртуалізація, при використанні цього типу віртуалізації, віртуальне середовище гарантує повну симуляцію базового обладнання.

Впровадження віртуалізації

Віртуалізація виконується у три етапи:

 1. створення стратегії впровадження віртуалізації;
 2. встановлення систем управління фактичною та віртуальними машинами;
 3. встановлення систем безпеки та захисту діяльності;
 4. оновлення програмного забезпечення для ефективної роботи.

На даний момент віртуалізація є ефективним способом для економії ресурсів на підприємстів. При впровадженні віртуалізації один фізичний сервер може вмістити декілька віртуальних, що будуть працювати незалежно один від одного. Це дозволяє не тільки скоротити витрати підприємства на обладнання, а й підвищити продуктивність усієї інфраструктури.

Found a typo? Please select it and press Ctrl + Enter.